Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CO-Green – COmmunity-based action for a GREEN transition

CO-Green – COmmunity-based action for a GREEN transition

Η ΑΜΚΕ Itamos Mouzaki συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CO-GREEN. Το έργο αυτό είναι πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας και της Euracademy Association.

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθούν μικρές τοπικές κοινότητες, που θα δραστηριοποιηθούν σε έργα και  δράσεις, με σκοπό την Πράσινη Μετάβαση ( Green Transition). Βάση του έργου αποτελούν οι συνεργατικές δράσεις και πρωτοβουλίες, από τους πολίτες και τους φορείς.

Χάρη στην υποστήριξη των τοπικών ενεργοποιητών κοινότητας (Green Activators),  οι CO-GREEN ομάδες, θα υλοποιήσουν τα οράματα τους για την ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία, σε σχέση με το πως ο Πλανήτης (η περιβαλλοντική διάσταση), οι Άνθρωποι (ο κοινωνικός τομέας) και η Ευημερία (η κοινωνικοοικονομική σκοπιά) μπορούν να συνδυαστούν και να καθορίσουν βιώσιμα και αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης.

Περισσότερα για το έργο : https://www.euracademy.org/co-green/

CO-Green – COmmunity-based action for a GREEN transition CO-Green – COmmunity-based action for a GREEN transition