Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CO Green – Συμμετοχή της ITAMOS MOUZAKI σε διαβούλευση φορέων

CO Green – Συμμετοχή της ITAMOS MOUZAKI σε διαβούλευση φορέων

O ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει στη διαβούλευση για το έργο “CO-Green” – “COmmunity-based action for a GREEN transition”.

Το έργο αυτό είναι πρωτουβουλία του Δήμου Καρδίτσας και της Euracademy Association.

Στα πλαίσια του έργου αυτού συμμετέχουμε στην 1η δια ζώσης συνάντηση στις 28.04.2023, με θέμα Συμμετοχικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής για την πράσινη μετάβαση.

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε συμμετοχικές διαδικασίες/πρακτικές στις τοπικές κοινότητες σχετικά με πράσινα θέματα, η αξιολόγησή τους (μεθοδολογία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα) και η αξιοποίηση αυτών στα πλαίσια του έργου.

CO Green - Συμμετοχή της ITAMOS MOUZAKI  σε διαβούλευση φορέων

CO Green - Συμμετοχή της ITAMOS MOUZAKI  σε διαβούλευση φορέων