Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δράσεις για την Πράσινη Μετάβαση

Δράσεις για την Πράσινη Μετάβαση

Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η διαχείριση των φυσικών πόρων και άλλα σοβαρά θέματα που αφορούν το περιβάλλον και κατ΄ επέκταση τη ζωή όλων, αποτελούν σήμερα τις μεγάλες προκλήσεις για τις κοινωνίες. Μεγάλα προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεμονωμένες και περιορισμένες, σε έκταση, δράσεις. Υπάρχει ανάγκη για συντονισμένες και καθολικές δράσεις. Δράσεις δηλαδή, που θα καλύπτουν όλες τις κλίμακες της κοινωνικής αλλά και της ατομικής ζωής, ταυτόχρονα.

Δράσεις για την Πράσινη Μετάβαση

Στο πλαίσιο αυτό και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε εξέλιξη ένα διεθνές έργο με τίτλο CoGreen, με σκοπό να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες, με πληροφορίες και δράσεις σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Δράσεις για την Πράσινη Μετάβαση

Ένα από τα εργαλεία στην προσπάθεια αυτή είναι και η δημιουργία των λεγόμενων Πράσινων Ενεργοποιητών (Green Activators). Οι Πράσινοι Ενεργοποιητές είναι άτομα ή ομάδες ατόμων ή φορείς, που θα ενισχύσουν και θα προωθήσουν τη συζήτηση και τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας στα θέματα περιβάλλοντος. Κύριο στοιχείο της δράσης τους είναι να οργανώσουν και να λειτουργήσουν, με μια διαδικασία «από κάτω προς πάνω» (bottom-up process) ώστε οι τοπικές κοινωνίες να βρεθούν σε έναν κοινό τόπο (space), να συζητούν, να αλληλεπιδρούν, να προτείνουν. Στη συνέχεια να μεταβιβάζουν στις αρχές και στα κέντρα αποφάσεων, αυτά που τους απασχολούν και τους ενδιαφέρουν.

Στο έργο συμμετέχουν τέσσερις χώρες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κροατία και η Πολωνία. Για την Ελλάδα επίσημοι συμμετέχοντες είναι ο Δήμος Καρδίτσας και ο Οργανισμός EuroAcademy με έδρα την Αθήνα. Ο Δήμος Μουζακίου, η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, συμμετέχουν επίσης ως άτυποι συνεργάτες.

Στη φάση αυτή του έργου, πραγματοποιείται από 27-29 Νοεμβρίου στην περιοχή της Καρδίτσας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο (Winter Academy) με δραστηριότητες σε ολόκληρο το νομό.  Τμήματα των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, επισκέφτηκαν τον Δήμο Μουζακίου. Επισκέφτηκαν τους χώρους του Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενημερώθηκαν από τον Δήμαρχο κ. Στάθη για τις δράσεις και τα σχέδια του Δήμου στον τομέα αυτό, από τον Υπεύθυνο της ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ κ. Καλαμπαλίκη για το έργο του ΙΤΑΜΟΥ και από τον υπεύθυνο του ΚΕΠΕΑ κ. Ντάνη για το έργο και τα σχέδια του ΚΕΠΕΑ Μουζακίου.