Φορείς με Περιβαλλοντική δράση 

Στη σελίδα αυτή συναντιώνται φορείς με περιβαλλοντική δράση, κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία και νέους φορείς.

 

ITAMOS MOUZAKI Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΚΕΠΕΑ Μουζακίου

http://kpethess.mysch.gr/
ΚΠΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ