Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος SYNEXIA, οργάνωσε εκδήλωση στις 30/1/2024 στο ξενοδοχείο Κιέριον στην Καρδίτσα. Η εκδήλωση αφορούσε τη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας, των ατόμων με ηλικίες πάνω από 50 ετών, μέσα από την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε και η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ  με εισήγηση που αφορούσε το ρόλο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην αύξηση της επιχειρηματικότητας. Στο ερώτημα, κατά πόσο οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, η απάντηση βρίσκεται, στο να προσδιοριστεί και να αναδειχθεί η προσφορά των Επιχειρήσεων αυτών.

Η προστιθέμενη αξία που δίνουν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην κοινότητα , εστιάζεται κυρίως στη νοοτροπία της Δια Βίου Μάθησης που εισάγουν, την συμμετοχικότητα, την δικτύωση, την εξωστρέφεια και την αισιοδοξία.

Με το τέλος των εισηγήσεων έγινε συζήτηση με το κοινό, όπου αναπτύχθηκαν πολλές απόψεις και προβληματισμοί.

Ευχαριστούμε την ΑΝ.ΚΑ. για την πρόσκληση !

Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα

 Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα