Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Υλοποιήθηκε την Τρίτη 27/6/2023 η ημερίδα-εργαστήριο με θέμα: «Χημική και Οικολογική κατάσταση ποτάμιων περιοχών» από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση από τον Ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ κ. Δημητρίου Ηλία, για το «Εθνικό Δίκτυο παρακολούθησης υδάτων» και τις μετρήσεις χημικής και οικολογικής κατάστασης ποταμών. Επίσης η επίδειξη του τρόπου δειγματοληψίας σε διάφορα σημεία με βάση πρωτόκολλα του ΕΛΚΕΘΕ. Ενδιαφέρον για το ΚΕΠΕΑ Μουζακίου είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Δικτύου αλλά και μαθητών σε περιορισμένο αριθμό δειγματολήψεων και μετρήσεων , ιδίως μεγάλων τάξεων στα πλαίσια της μεθοδολογίας της επιστήμης των πολιτών (citizen science). Το ΕΛΚΕΘΕ θα ελέγχει και θα αναλύει τα δείγματα νερού που θα παραλαμβάνει ενώ συγχρόνως θα αξιολογεί κάποιες μετρήσεις που θα γίνονται στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων.

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Επίσης συμμετοχή στις δειγματοληψίες είχαν και μέλη της ΑΜΚΕ Ίταμος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια καταγραφής και βελτίωσης της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων της περιοχής.

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Γενικά η κατάσταση των ποταμών στην περιοχή της Περιφεριακής Ενότητας Καρδίτσας παρουσιάζει προβλήματα, ενώ οι μετρήσεις χημικής κατάστασης που γίνονται πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους σταθμούς της περιοχής για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση των ποταμών.

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις δειγματοληψίες που έγιναν στις περιοχές του Μουζακίου, Ιτέας, και Καρδίτσας και ακολούθησε συζήτηση. Το φθινόπωρο θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων

Ο ITAMOS MOUZAKI συμμετέχει ενεργά σε πρόγραμμα ελέγχου των επιφανειακών υδάτων