Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η αναπτυξιακή εταιρεία ITAMOS MOUZAKI είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα το Μουζάκι Καρδίτσας

Η Εταιρεία φιλοδοξεί με τα έργα της και τις διάφορες δραστηριότητες που θα αναπτύξει να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής του Μουζακίου και ευρύτερα

Ποταμός Πάμισος – Pamisos river