Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σε έκδοση Λευκώματος θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου

Σε έκδοση Λευκώματος θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου

Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει την έκδοση Λευκώματος για το Δήμο Μουζακίου. Το Λεύκωμα θα είναι Τουριστικό, Πολιτιστικό και Ιστορικό και θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό σχετικές ανάγκες του Δήμου και πολλών Επιχειρήσεων της περιοχής. 

Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Μουζακίου έγινε δεκτή δωρεά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (Υπηρεσία Αιολικού Πάρκου Καρδίτσας), ύψους 12.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προς τον Δήμο Μουζακίου, για να  χρησιμοποιηθούν στην έκδοση του Λευκώματος.