Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμμετοχή της Α.Μ.Κ.Ε. ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ στο εργαστήριο ιδεών του Ευρωπαϊκού έργου BioRural.

Συμμετοχή της Α.Μ.Κ.Ε. ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ στο εργαστήριο ιδεών του Ευρωπαϊκού έργου BioRural.

Από την συμμετοχή της Α.Μ.Κ.Ε. ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ στο εργαστήριο ιδεών του Ευρωπαϊκού έργου BioRural.

Το ευρωπαϊκό έργο BioRural -στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκε το εργαστήριο- επιδιώκει να προωθήσει τις ήδη υπάρχουσες λύσεις μικρής κλίμακας και να ενισχύσει τη βιο-οικονομία στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, όπως o νομός Καρδίτσας.

Το έργο BioRural εντόπισε επιτυχημένα παραδείγματα και καλές πρακτικές και τα μοιράζεται μέσα από ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Βιο-οικονομίας, καθώς και μέσα από τη διαδικτυακή του πλατφόρμα.

Συμμετοχή της Α.Μ.Κ.Ε. ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ στο εργαστήριο ιδεών του Ευρωπαϊκού έργου BioRural. Συμμετοχή της Α.Μ.Κ.Ε. ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ στο εργαστήριο ιδεών του Ευρωπαϊκού έργου BioRural.