Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

TCA SEMINAR – STEP INTO COOPERATION PARTNERSHIP

TCA SEMINAR – STEP INTO COOPERATION PARTNERSHIP

 

Συνεχίζοντας την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μελών της, σε θέματα που αφορούν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ , η ΑΜΚΕ Itamos Mouzaki συμμετείχε στο σεμινάριο “STEP INTO COOPERATION PARTNERSHIP” που οργάνωσε η Αυστριακή Εθνική Υπηρεσία Erasmus+

TCA SEMINAR - STEP INTO COOPERATION PARTNERSHIP

Με τη συμμετοχή μας στο σεμινάριο εργαστήκαμε στα παρακάτω θέματα:

  • Διερεύνηση και κατανόηση των βασικών πτυχών των σχεδίων σύμπραξης συνεργασίας, που αποτελούν μέρος της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+
  • Κατανόηση των απαιτήσεων ποιότητας για τις συμπράξεις συνεργασίας
  • Γνωριμία με παραδείγματα τέτοιων έργων με συμπράξεις συνεργασίας
  • Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού του έργου συνεργασίας
  • Βελτίωση των ιδεών για το σχέδιο σύμπραξης συνεργασίας
  • Γνωριμία με μη τυπικές μεθόδους μάθησης
  • Γνωριμία με τη μεθοδολογία στην ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός σχεδίου εταιρικής σχέσης συνεργασίας