Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

TCA Youth seminars: H Εταιρεία Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα

TCA Youth seminars: H Εταιρεία Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα

Erasmus+/Youth Accreditation:
A strategic approach,
30/01/2023 – 2/02/2023, Kavala, Greece

H AMKE Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα.

Το σεμινάριο αφορά στην πιστοποίηση οργανισμών που ασχολούνται με ανταλλαγές νέων και στη συζήτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Youth seminars: H Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα

Youth seminars: H Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα

Youth seminars: H Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα

Youth seminars: H Itamos Mouzaki συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ στην Καβάλα