Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό ιδεών κέρδισε η ομάδα που συγκρότησε η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ στον 1ο διαγωνισμό ιδεών που διοργάνωσε η ΑΝ.ΚΑ.

Το τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό ιδεών κέρδισε η ομάδα που συγκρότησε η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ για τον 1ο διαγωνισμό ιδεών, που διοργάνωσε η ΑΝ.ΚΑ.

Η βασική ιδέα της ομάδας με όνομα “Σώστε τα δάση” ήταν η δημιουργία μια σύμπραξης Φορέων, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών, Οργανώσεων, Εταιρειών και Υπηρεσιών με στόχο να δραστηριοποιηθούν στο δάσος και να αξιοποιήσουν τα αγαθά του.

Το τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό ιδεών κέρδισε η ομάδα που συγκρότησε η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ

Η βιομάζα που υπάρχει στα δάση ως υπολείμματα της ξύλευσης αποτελεί πρόβλημα για τα δάση όταν αυξάνεται. Είναι σημαντικός ενισχυτικός παράγοντας για τις πυρκαγιές και ταυτόχρονα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αναζωογόνηση του δάσους.

Το τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό ιδεών κέρδισε η ομάδα που συγκρότησε η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η απομάκρυνση της βιομάζας.  Η διαδικασία δεν είναι εύκολη πρωτίστως λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και δευτερευόντως λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου που δεν επιτρέπει την απόληψη της βιομάζας  για άλλους σκοπούς πέραν της διάθεσης για καύση.

Το τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό ιδεών κέρδισε η ομάδα που συγκρότησε η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ

Η Σύμπραξη που δημιουργήθηκε για το διαγωνισμό ιδεών, πρότεινε τρόπους ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία δράσεων στο δάσος με στόχο την αξιοποίηση των αγαθών του. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα σύστημα που θα αφαιρεί την μη απαραίτητη για το δάσος βιομάζα και να την προωθεί για βιομηχανική εκμετάλλευση.

Το τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό ιδεών κέρδισε η ομάδα που συγκρότησε η ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ

Παράλληλα, ο τοπικός πληθυσμός θα έχει συμμετοχή και ενεργό ρόλο στη διαδικασία. Το δάσος θα κινδυνεύει λιγότερο, θα αναζωογονείται περισσότερο και η σχέση με τους κατοίκους θα είναι πιο παραγωγική.

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η πρόταση είναι η περιβαλλοντική ευαισθησία και αειφορία, η κοινωνική και συλλογική δράση και  η καινοτομία.

Οι διοργανωτές δίνοντας το τρίτο βραβείο στην Ομάδα τόνισαν: «Συγχαρητήρια στον νικητή της τρίτης θέσης του διαγωνισμού! Παρόλο που μπορεί να μην ήταν η πρώτη θέση, η τρίτη θέση εξακολουθεί να είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα που αξίζει αναγνώρισης. Συνεχίστε τη σπουδαία δουλειά και συνεχίστε να προσπαθείτε για την επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση που φέρνει η διάκριση σε όσα κάνετε. Η αποφασιστικότητα και η επιμονή σας αποτελούν έμπνευση για όλους μας».