Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Δύο βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Μουζακίου Καρδίτσας, το Σάββατο 13/01/2024 κατά τις ώρες 09:30 έως 13:30 με θέμα «Εκδηλώσεις βίας και επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Τα Βιωματικά Εργαστήρια συνδιοργάνωσαν:

ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου (ΣΕΕΠΕ)
το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Μουζακίου
ο Αναπτυξιακός Οργανισμός (ΑΜΚΕ) ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ και
ο Δήμος Μουζακίου Καρδίτσας,

μετά από σχετική πρόσκληση του Αναπτυξιακού Οργανισμού (ΑΜΚΕ) ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ.

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Κύριος σκοπός των εργαστηρίων ήταν η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και άλλων επαγγελματιών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της βίας, του σχολικού εκφοβισμού και της παραβατικότητας ανηλίκων, τόσο από πλευράς πρόληψης όσο και από πλευράς διαχείρισης και αντιμετώπισης.

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Το πρώτο βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Βία και Επιθετικότητα στην Καθημερινότητα» συντονίστηκε από τον Μάνο Κουκίδη (Πρόεδρο του Συλλόγου) και την Ιόλη-Αικατερίνη Γεροπάνου (μέλος του Συλλόγου) και το δεύτερο εργαστήριο με θέμα «Bullying και παραβατικότητα ανηλίκων» συντονίστηκε από την Αλεξάνδρα Κατσούλη (Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου) και την Παναγιώτα Μακρυσοπούλου (μέλος του Συλλόγου).

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Τόσο από τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, όσο και από τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στα δυο εργαστήρια, προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα που αφορούν:

Την έντονη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας να ενημερωθεί, να κατανοήσει και να συμμετέχει στη πρόληψη και στη διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Η συνεργασία των τοπικών φορέων, του Δήμου και των επιστημονικών συλλόγων λειτουργεί ως ένα θετικό παράδειγμα προς την αντιμετώπιση του φαινομένου πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας.

Υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα για θεσμική αναγνώριση συγκεκριμένων μορφών βίας.

Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα «Εκδηλώσεις Βίας και Επιθετικότητας στην καθημερινότητα»

Οι πολιτικές κοινωνικής πρόληψης του φαινομένου καθώς και η ορθολογική πολιτική δημόσιας ασφάλειας μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση μείωσης της κοινωνικής και ατομικής βλάβης από το φαινόμενο της βίας.